جیغ کشیدن, کودک

چگونگی برخورد با جیغ زدن کودک

چگونگی برخورد با جیغ زدن کودک

حتما کودکانی را دور و بر خود دیده اید که سعی دارند خشم و عصبانیت خود را مدام با فریاد زدن نشان دهند.

البته که بودن در کناراین کودکان کمی آزاردهنده است و باید تسلط زیادی روی خودتان داشته باشید.

اگر این سوال در ذهنتان است که چگونه باید بااین کودکان برخورد کنید.

علت جیغ و فریاد کشیدن کودکان

1.احساس ناتوانی در برقراری ارتباطات:

والدینی که بچه کوچک دارند با جیغ کشیدن آنها آشنایی دارند علت ان هم این است که کودکان جیغ کشیدن را یک ابزار کلیدی برای ارتباط برقرا کردن می دانند .

همزمان که بزرگتر می شوند می فهمند که چگونه باید صدای خودرا تنظیم کرده وار آن استفاده کنند. بعد از آن می فهمند که با فریاد کشیدن می تواننند چه تغییراتی را در محیط اطراف و رفتار انسان ها ایجاد کنند.

2. تخلیه انرژی:

کودکان دارای فکر و واژه برای ارتباط صحیح نیستند و فشار شدید احساسات و تجربه ها را از زریق فریاد زدن تخلیه می کنند فریاد کشیدن باعث تخلیه انرژی شدید آن ها می شود و زبانی برای بیان احساساتشان می باشد.

3. سردگمی:

گاهی علت جیغ زدن کودکان این است که آنها از انجام ان چه انجام می دهند مطمعن نیستند.

4. حسادت:

یکی از علت های جیغ زدن کودکان حسادت است..کودکان دوست ندارند شما به فرد دیگری توجه کنید بنابراین هنگامی مه شما با شخص دیگری صحبت می کنید شروع به جیغ زدن می کنند زیرا حس می کنند که برای شما بی اهمیت هستند.

5.مشکلات جسمی:

برخی از مواقع نیز علت جیغ زدن کودکان مشکل جسمی است.آنها بخاطر اینکه نمی توانند مشکل خود را بیان کنندشروع به جیغ زدن می کنند بنابراین در این مواقع به فرزند خود توجه کنید و مشکل جسمی اورا برطرف نمایید

6.نیازهای کودک:

کودکان شیرخوار برای بیان نیازهای خود مانند.گرسنگی خیس کردن نیاز به خواب برانگیختن توجه مادر و دردهای مختلف جسمانی و …. شروع به جیغ زدن می کنند.

و دلیل اصلی وجیغ زدن آنها عدم تکامل مهارت زبانی و عدم بهره برداری از زبان به منظور بیان خواسته ها می باشد.

کنترل جیغ زدن کودکان

(چگونگی برخورد با جیغ زدن کودک) و هنگامی که کودک در حال جیغ و داد است به حرف های و دلیل های شما گوش نمی دهد و با حالتی منفی به فریاد های و تهدید های شما پاسخ می دهد.

هرچه بیشتر سر او داد بزنید که آرام تر بشود او با صدای بلندتری جیغ می زنددراین مواقع شاید بهترین کار این است که کنار او بشنید و چیزی نگویید .بطور کلی بودن در کنار کودک هنگام بد رفتاری هایش روش خوبی است

کودکان خودشان هم از خشمی که دامن آنها را فراگرفته است می ترسند و بودن شما در کنار آنها موجب آرامششان می شود.

(چگونگی برخورد با جیغ زدن کودک) در سايت کودک و خانواده ليموکالا با تنوع کاملي از محصولات کودک و برندهاي محبوب خارجي و داخلي با تضمين قيمت کيفيت

صفحه بعدی تاثیرات عروسک بازی