تاثیرات و فواید رنگ آمیزی برای کودک

سعی کنید رنگ آمیزی برای کودکتان جنبه تفریح و سرگرمی داشته باشد نه آموزش. اگر کودکتان تمایلی به رنگ آمیزی نداشت هرگز او را مجبور به انجام کاری نکنید و اگر برای رنگ آمیزی اجسام از رنگ های اشتباه استفاده کرد او را شماتت نکنید زیرا باعث میشوید کودک احساس ناتوانی کند.

ادامه مطلب